Historik om Norbergs Grufförvaltnings Arkiv.

Handlingarna ägs av Norbergs kommun och förvaltas av Norbergs Folkminnesarkiv.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord av Katarina Håll

Förord från 1994

Hos Grufförvaltningen fristående företag 

NORBERGS ELEKTRISKA AB

STORGUFVE AB

KRYLBO-NORBERGS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG "KNJ"

NORBERGS BERGSLAGS ENSIKLDA GRUFKASSA

NORBERGS ALLMÄNNA MALMÖREKASSA 

Fotografier

Tidningsurklipp

Bokförteckning

Klicka här för utförlig historik. 

 

Tillbaka  till Norbergs Folkminnesarkiv.