Norbergs folkminnesarkiv är öppet för forskning vardagar kl. 9.00 - 11.00 och 13.30 - 16.00.  Lördagar och söndagar stängt. 

Ring släktforskarlokalen: 070 329 14 72 ; Bertil: 070-692 13 50

Forskningsmaterialet måste beställas fram minst tre dagar före avsedd forskningsdag då arkivet ligger på annan plats än forskarplatserna.

Möjlighet till skanning och kopiering av arkivmaterialet upp till A3-format.

För forskningsuppdrag utgår avgift om 350 kr för varje påbörjad timme.

De två största arkivbildarna är:

Thorshammars verkstads AB: Klicka här för att komma till historik för Thorshammar verkstad.

Klicka här för att komma till arkivförteckning över Thorshammar.

och

Norbergs Grufförvaltning: Klicka här för att komma till historik för Grufförvaltningen.

Klicka här för att komma till arkivförteckning över Grufförvaltningen.

 

 

 

Norbergs Folkminnesarkivs arkivförteckningar.          Förteckning över småarkivet.                          
Arkivbildare       
Allan Olssons tidningsurklipp     Afgångsbetyg, Dagny Norbergs Samling
Alrik Moods samling      Aktiebolaget Svenska Metallverken  
Blomdals Vägsamfällighet      Almanacka, Dagny Norbergs samling  
Bostadsrättsföreningen Stationsplan      Annie Hagbergs dödsbo, 2 st. foton  
Bostadsrättsföreningen Trasten      Apoteket i Norberg, Alrik Moods samling  
CARAVAN CLUB       
Dalarnas distrikt SAC     Arbetslösas Förening  
Ekonomiska Föreningen Blommorna       
Norra Västmanlands Diabetesförening      Avestas kulturvård  
Eva Bergdahls Fotosamling      Bo Springfors, Brev  
Fagersta Husmodersförening      Bouppteckning, Folke Pettersson  
Fagersta L S - Syndikalister     Brack-Jan berättar 

Folkets Hus Broarna                                                  Folkpartiet Liberalerna

    Brita Andreasson, Klipp ur lokalpressen, 1958-1980, Rulle Moods samling 
Friluftsfrämjandet      Britta Holms minnesskrifter, Rulle Moods samling  
Föreningen Folkets Hus Norberg      Bålsjö Flygfält, Veikko Hopsus samling   
Föreningen Hjärnverket - Tankarnas trädgård     Bålsjöverket ca: 1940, Alrik Moods samling  
Föreningen Norbergs Ungdoms Företagarfond      Bärgslagsbladet, Rulle Moods samling  
Föreningen Spelet om Norbergsstrejken     Diskussionsklubben  
Föreningen Vävstugans Vänner      Då och Nu  
Gruvarbetarfackföreningen avd. 21      Einar Bergvins efterlämnade handlingar  
Gunnar Brinksäters Fotosamling      Elsa Hällströms Klippböcker  
H R F-Norberg       
Högfors Fiskevårdsområde       Fagersta Fackliga Centralorganisation  
Högförs IF      Fastighetsbeteckningar, Veikko Hopsus samling  
Hönsgärdet - Trättsbo Vägsamfällighet      Fiskerätt  
Karl Björzèns fotosamling      Folke Petterssons samling  
Karl Björzèns gruvkartesamling      Folkets Hus  
Kolningsbergs Vägsamfällighet      Föreningen Järnviljan  
Kulturföreningen Norbergare minns       Försäkringsanstalten i Norberg  
Kärrgruvans Gymnastikförening     Grufverna i Norberg, Alrik Moods samling  
Lilla Klingbo Vägsamfällighet       Gruva  
      Gruvlave  
Logen 5016 Engelbrekt       Gröndahlsgruvan  
Materialräkning med banmästare     Gustav Adolfs Gruva, Veikko Hopsus samling  
Nofa-Buggarna       
Norbergare minns     Gustav Danielssons levnadsbeskrivning  
Norbergs ABF - Norra Västmanland     HSB föreningen i Norberg  
Norbergs ABF - PRO       Högfors-Gullbo enskilda väg 
Norbergs Allmänna Idrottsförening       Illustrerad tidning, Rulle Moods samling  
Norbergs Alternativa Kulturförening       Ivar Sääf  
Norbergs Arbetarekommun      Jubileumsskrifter, Rulle Moods samling  
Norbergs Baptistförening        Järnbruksförbundet och SV Gruvindustriarbetareförbundet  
Norbergs Barnfilmklubb       Järnbäralandet i Gamla Norbergs Bergslag  
Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening       Kalle Lundströms-turnèn, Rulle Moods samling 
Norbergs Bergslags Konstförening       Karbenning Socken Folke Petterssons samling  
 Norbergs Handbollsförening     Karbennings sockenbiblioteks katalog, tillägg  
      Karsbo Folkskola  
Norbergs Fackliga Centralorganisation FCO      Knut Lindgren  
Norbergs Folkdansgille     Kolningsbergets Koförsäkringsförening 
Norbergs Hantverksförening      Kolningsbergs- och Klackbergsfälten  
Norbergs Husmodersförening Hem och Samhälle     Konsum, kontrabok för Anders Johansson, Rulle Moods samling  
Norbergs Hästförsäkringsförening      Kristin Kalmelids samling  
Norbergs Jultomtar      Kvarteret Vargen, Alrik Moods samling  
Norbergs Köpmannaförening     Kärrgrufvans konsumtionsförening  
Norbergs LS     Körkort, Dagny Norbergs samling  
Norbergs Manskör     Lars Friman, samling  
Norbergs Missionsförsamling       Lennart Borgestad, 2 st. foton  
Norbergs Musiksällskap     Magnus Erikssons privilegiebrev för Norberg 1354, Rulle Moods samling  
Norbergspensionärernas Bridgeklubb       
Norbergs Naturskyddsförening     Malmkärra Gruva  
Norbergs Skidklubb       Malmprospekteringsprojekt, Veikko Hopsus samling  
Norbergs Slalomklubb       Manuskript  
Norbergs Socialdemokratiska Kvinnoklubb        Mossgruvan, Veikko Hopsus samling  
Norbergs Socialdemokratiska Ungdomsklubb SDUK        Motböcker, Dagny Norbergs samling   
Norbergs Tennisklubb       
Norbergs Teaterförening      Musikprogram  
Norbergs Trädgårdsförening       Norberg  
Norbergs Tuberkulosförening      Norbergs Apotek  
Nordansjö SV Träindustriarbetarförbund avd. 24       Norbergs Arbetareförenings Sjukkassa  
NOREK Norbergs Radio och Elektronikklubb      Norbergs Arbetare institut  
Pensionärernas Riksorganisation i Norberg PRO       Norbergs Arbetarering   
Raymond Johanssons klippböcker       Norbergs Bergslags Målarmästareförening  
Rosendal - Persbo Vägsamfällighet       Norbergs Finska förening, Veikko Hopsus samling  
Rosendal - Skommarbo Vägsamfällighet     Norbergs Gemensamma Grufförvaltning 
RÖDA KORSET      
Snyten - Hällingens Fiskevårdsområde       Norbergs Grufförvaltning   
Spännarhyttan       Norbergs Grufförvaltning, Alrik Moods samling  
Spännarhyttan Masugn       Norbergs Gruvarbetarefackförening  
S.R.F. Norringarna      
Surahammars Bruks AB      Norbergs Gruvor på 1960, 70- och 80-talen Veikko Hopsus samling   
Sven Carlsons samling.pdf       Norbergs Gömda Visskatt, Alrik Moods samling  
Svenska Elektrikerförbundet avd. 111       Norbergs Hantverksförening  
Svenska Kommunalarbetareförbundet Avd.276 i Norberg     Norbergs Järnvägar och KNJ  
Trättens Fiskevårdsområde       Norbergs Missionsförsamling, Rulle Moods samling 
Västra Djupkärra LS      Norbergs och Vagnsbro Bergslags Fögderi 
      Norbergs Tusenmannaförening 
      Norbergsbokens tillkomst  
      Norbergsstrejken, Alrik Moods samling 
      Norbergsstrejkerna, Johannes Berg  
      Nordansjö Hytta och Såg, Rulle Moods samling 
      Nordansjö kons, förening, Rulle Moods samling 
      Nordansjö Ångsåg 
      Nyhyttans Vägsamfällighet 
      Okänd arkivbildare, 2 st. foton 
      Persbo Vägsamfällighet 
      Priskurant Axel Sahlström, Rulle Moods samling 
      Prislista över körningsarbeten, Åke Axfeldts samling 
      Rutgården Gästgiveri 
      Sidovagn för cykel, Rulle Moods samling 
      Spelet om Norbergsstrejken, Alrik Moods samling 
      Spännarhytte Brandkår 
      Storstrejken 1909 
      Sven-Olof Ericssons samling 
      Svenska Fabriksarbetareförbundet avd. 471 
      Svenska sändebudet 
      Såningsmannen 
      Wallenstein, Karl Oskar, Rulle Moods samling 
      Var 14:e dag 
      Visor FCO 
      Visor Norbergs Hantverksförening 
      Visor, Rulle Moods samling 
      Vyer från Norberg och Kärrgruvan, Alrik Moods samling 
      Vägföreningen Stenby-Landforsen 
      Vägvisare för Norberg Kärrgruvan Engelsberg och Västanfors 
      Västmanländska lantmännens lokalförening 
      Örbäcks skola, Rulle Moods samling