Begravda i Norberg, CD

Gravinventering vid Kyrkan och Mellankyrkogården.

Dessa gravar är inte med på skivan Begravda i Sverige.

Släkt- och bygdeforskarföreningen Engelbrekt har gjort en gravinventering vid kyrkan och Mellankyrkogården i Norberg. Innehållande gravkarta, gravförteckning med namn på gravstenen och nummer på graven.

Dokument på varje grav innehållande gravstenens text, och i många fall namn på vilka som finns i graven, och dödsorsak.

Namn på eventuella anhöriga och foto på de gravstenar som vid tillfället fanns kvar.

Tillbaka