Släktforskning

din väg till din del

av världshistorien

Norbergsskivan Version 4.

Gamble Norbergs och Skinnskattebergs bergslager. CD: eller USB: databas födde, vigde, döde. En verklig tidsbesparare.

Pris 490 kr. plus pack och porto 30 kr.

 se mer i bokhandeln.

Info om skivan.

 

Stöd                        Föreningen Norbergs Folkminnesarkiv med ett medlemskap.

Medlemsavgift 100 kr insättes på plusgiro   444 80 32-5

Kom ihåg att skriva namn och adress.

Ny CD-skiva!

Matriklar över Tjenstemän vid Sveriges Jernverk och Jerngrufvor. 1890-1894-1898-1908 af S. Fahlroth.

Vid köp via vår hemsida (bokhandeln) 175 kr.

 

CD-skiva Gravinventering 

i Norbergs Församling, vid kyrkan och mellankyrkogården.

Köp via vår hemsida (bokhandeln) 175 kr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norbergsalmanackans

Försäljningsställen

i Norberg 

Strands Blommor, torget 

Herrfriseringen Klipparn torget. 

 

Släktforskarlokalen

Hebbegatan 6A, gaveln, källaren

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Foss och Landshövding Ingemar Skogö vid släktforskarmässan i Köping 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Släkt- och bygdeforskarföreningen Engelbrekt Norberg.

www.fcnbb.se

.

 

Gemensam portal för
Släkt- och Bygdeforskarföreningen
ENGELBREKT, Norberg
och
Föreningen Norbergs
Folkminnesarkiv

 

 

 

 

 

 

Norbergsalmanackan 2019 finns nu att köpa

 hos Strands Blommor i Norberg och i släktforskarlokalen Hebbegatan 6 A gaveln källaren.      

COOP Konsum Norberg 

 Herrfriseringen Klipparn torget.

Pris 70 kr.

och i bokhandeln Pris 110 kr inklusive pack och porto.

 

 

 

 

 

 Mässan i Köping 2013. Jan Myrvold fotogaferar Gustav.

 

Ny version av Norbergsskivan.

Den nya version 4 innehåller Söderbärke socken.  

För mer info klicka här.        Info om databasen.

 

 

 

   

        

 

Intervjuer av gamla Norbergare som berättar finns inspelade och går att köpa.

Rudolf Mood började tillsammans med Ingmar Jacobsson med s.k. ”minnesträffar” att intervjua några stycken av deras kompisar. Det var i början på 1980-talet. Sedan fortsatte Rudolf på egen hand med flera andra intressanta personer. De intervjuade är presenterade med namn och data samt när de blev intervjuade och en liten resumé över vad de berättar om. Kom ihåg att dessa intervjuer spelades in på 1980-1990-talen och är från början analoga, så skruva upp volymen på datorn när du lyssnar.

För mer info klicka här.

   

 

 

  

 Släktforskning utföres 

av en mycket erfaren släktforskare

med mer än 30 års erfarenhet.

Klicka här för mera information.

 

 

  

Sidan uppdaterad 2018-12-11

Den här sidan har haft [counter] besökare