Gamble Norbergs och Skinnskattebergs Bergslager -                                                                Födde - Vigde - Döde - Version 4.

Tidsperioder för indateringar.

Karbenning Födde 1690 - 1946    Söderbärke   Födde  1675 - 1946 
Karbenning Vigde 1690 - 1969   Söderbärke  Vigde  1675 - 1955
Karbenning Döde 1690 - 1946   Söderbärke  Döde   1675 - 1946
             
Norberg Födde 1643 - 1946   Malingsbo  Födde  1746 - 1946 
Norberg Vigde 1635 - 1970   Malingsbo  Vigde  1860 - 1969 
Norberg Döde 1643 - 1946   Malingsbo  Döde  1786 - 1946 
             
Västanfors Födde 1662 - 1946        
Västanfors Vigde 1662 - 1970        
Västanfors Döde 1663 - 1946        
             
Västerfärnebo Födde 1647 - 1946        
Västerfärnebo Vigde 1647 - 1975        
Västerfärnebo Döde 1647 - 1946        
             
Västervåla Födde 1628 - 1946        
Västervåla Vigde 1628 - 1976        
Västervåla Döde 1628 - 1946        
             
Gunnilbo Födde 1660-1752 -1775-1946        
Gunnilbo Vigde 1659-1752-1775-1969        
Gunnilbo Döde 1660-1752-1775-1946        
             
Hed Födde 1683 - 1946        
Hed Vigde 1683 - 1969        
Hed Döde 1710 - 1946        
             
Ramsberg Födde 1679 - 1946        
Ramsberg Vigde 1679 - 1969         
Ramsberg Döde 1679 - 1946        
             
Skinnskatteberg  Födde  1623 - 1946          
Skinnskatteberg  Vigde  1623 - 1969          
Skinnskatteberg  Döde  1623 - 1946     Med reservation     för    eventuella fel. 

Tillbaka